Tên đăng nhập

dthoa2401

Họ và tên

Đỗ Trung Hòa

Email

trunghoa2k4@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-10 8:33:58

Bài tập đã đạt

663

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500