Tên đăng nhập

abcdefghiklmn

Họ và tên

tran quang dat

Email

tranquangdatmt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-17 3:14:42

Bài tập đã đạt

191

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500