Tên đăng nhập

minhtuan

Họ và tên

minh tuấn

Email

dominhtuan120905@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-17 7:21:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500