Tên đăng nhập

nguyenkhoahtt

Họ và tên

To Nguyen Khoa

Email

dongemdem1979@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-12 9:17:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500