Tên đăng nhập

duatthoi

Họ và tên

tran gia khanh

Email

giakhanhcnh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-13 9:33:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500