Tên đăng nhập

thinh240405

Họ và tên

tranquocthinh

Email

thinhtran240405@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-20 7:20:16

Bài tập đã đạt

180

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500