Contest 38 (ÔN HSGQG 2020-2021)

3HB VOI Training Camp

2020-12-21 6:45:00
2020-12-21 10:15:00

Thông tin và thông báo

Trạng thái Tiêu đề Thống kê
[A] KDIV - Chia hết 2 / 5 / 5
[B] SUPERSEQ 1 / 5 / 5
[C] TREE - Truy vấn trên cây 1 / 4 / 4