Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#58444 #10037. TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ Accepted 100 16 ms 384 K C++ / 1 K Nguyễn Văn Đạt 2021-11-19 8:57:47


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: