Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#121627 #1013. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 44 ms 484 K C++ 17 / 4 K nnhzzz 2024-01-03 4:36:43
#71958 #1013. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 46 ms 1920 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:29:49
#83964 #1013. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 50 ms 1916 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Quân 2022-05-15 13:13:07
#70 #1013. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 78 ms 1936 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2019-12-11 14:48:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: