Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1719 #1014. VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị Accepted 100 343 ms 764 K C++ 11 / 1020 B Vũ Khánh Huyền 2019-12-24 8:16:26
#1651 #1014. VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị Accepted 100 346 ms 892 K C++ 17 / 2 K Trịnh Nam Anh 2019-12-24 3:26:24
#71960 #1014. VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị Accepted 100 384 ms 764 K C++ 17 / 1010 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:30:14
#1574 #1014. VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị Accepted 100 523 ms 8016 K C++ 14 / 998 B YugiHacker 2019-12-23 16:41:44
#1669 #1014. VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị Accepted 100 546 ms 7276 K C++ 11 / 7 K Nguyễn Hoàng Sơn 2019-12-24 5:27:06
#287 #1014. VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị Accepted 100 1107 ms 6436 K C++ 11 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2019-12-13 16:43:47
#71 #1014. VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị Accepted 100 1900 ms 20960 K C++ 17 / 1 K Chùm CUỐI 2019-12-11 15:07:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: