Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#81482 #1051. NETWORK - Mạng máy tính Accepted 100 1523 ms 33528 K C++ 17 / 11 K Phạm Huỳnh Long Vũ 2022-04-12 15:40:35
#72092 #1051. NETWORK - Mạng máy tính Accepted 100 1685 ms 19204 K C++ / 4 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:00:24
#488 #1051. NETWORK - Mạng máy tính Accepted 100 4550 ms 19328 K C++ 14 / 3 K Trùm CUỐI 2019-12-16 8:35:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: