Tên đăng nhập

longvu

Họ và tên

Phạm Huỳnh Long Vũ

Email

vu181205@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-06 14:42:39

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500