Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#147511 #1177. FMAGIC - Khu rừng ma thuật Accepted 100 590 ms 12916 K C++ 17 / 1 K Quốc Hưng 2024-04-29 10:18:47
#5100 #1177. FMAGIC - Khu rừng ma thuật Accepted 100 767 ms 13176 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-03-28 17:41:39
#8808 #1177. FMAGIC - Khu rừng ma thuật Accepted 100 1018 ms 16368 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-26 15:14:39
#97850 #1177. FMAGIC - Khu rừng ma thuật Accepted 100 1163 ms 26036 K C++ 14 / 2 K Lâm Duy Bảo 2022-11-02 6:02:17


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: