Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#15132 #1372. SWAPBALL - Tráo bi Accepted 100 59 ms 1156 K C++ 14 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-11-14 13:27:45
#14770 #1372. SWAPBALL - Tráo bi Accepted 100 71 ms 736 K C++ 14 / 821 B Nguyen Van Thang 2020-11-12 16:49:59
#72227 #1372. SWAPBALL - Tráo bi Accepted 100 71 ms 1020 K C++ 11 (NOI) / 1015 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:33:11
#14628 #1372. SWAPBALL - Tráo bi Accepted 100 115 ms 5148 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Huy Thái 2020-11-12 9:59:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: