Tên đăng nhập

thangitcbg

Họ và tên

Nguyen Van Thang

Email

thangitcbg@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-11 3:48:36

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500