Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#15027 #1385. SUMPRODUCT - Tổng và tích Accepted 100 296 ms 2220 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-11-13 15:06:07
#72291 #1385. SUMPRODUCT - Tổng và tích Accepted 100 316 ms 2164 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:37:14
#15035 #1385. SUMPRODUCT - Tổng và tích Accepted 100 333 ms 3456 K C++ 17 / 931 B Phạm An Đức Vinh 2020-11-13 15:27:53
#15059 #1385. SUMPRODUCT - Tổng và tích Accepted 100 384 ms 1920 K C++ 14 / 2 K Bùi Huy Dược 2020-11-13 18:24:55
#149930 #1385. SUMPRODUCT - Tổng và tích Accepted 100 469 ms 4080 K C++ 17 / 2 K Sicula 2023-09-19 18:17:54
#69201 #1385. SUMPRODUCT - Tổng và tích Accepted 100 630 ms 1988 K C++ 14 / 847 B An Khánh Nguyễn 2022-01-14 5:20:42
#15055 #1385. SUMPRODUCT - Tổng và tích Accepted 100 695 ms 3548 K C++ 17 / 3 K Hoàng Đức Mạnh 2020-11-13 17:39:26
#21831 #1385. SUMPRODUCT - Tổng và tích Accepted 100 964 ms 2260 K C++ 14 / 924 B Hoàng Quang Tùng 2020-12-15 15:05:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: