Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#21422 #1450. FRIENDS - Thăm bạn Accepted 100 3292 ms 103004 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-12-12 15:44:15
#48873 #1450. FRIENDS - Thăm bạn Accepted 100 3353 ms 103044 K C++ 17 / 2 K Tạ Hoàng Quân 2021-09-24 6:41:11
#21495 #1450. FRIENDS - Thăm bạn Accepted 100 3367 ms 142276 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-12-13 14:23:11
#21419 #1450. FRIENDS - Thăm bạn Accepted 100 3491 ms 126524 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-12-12 15:33:14
#63990 #1450. FRIENDS - Thăm bạn Accepted 100 3498 ms 143664 K C++ 17 / 2 K asd 2021-12-16 14:44:54
#90022 #1450. FRIENDS - Thăm bạn Accepted 100 3585 ms 139740 K C++ 17 / 2 K mhnopro 2022-08-24 14:14:44
#60290 #1450. FRIENDS - Thăm bạn Accepted 100 3679 ms 133660 K C++ 17 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2021-12-01 3:05:42
#90063 #1450. FRIENDS - Thăm bạn Accepted 100 3787 ms 140764 K C++ 17 / 2 K Thị Hòa 2022-08-24 17:12:39
#92573 #1450. FRIENDS - Thăm bạn Accepted 100 3888 ms 142876 K C++ 17 (Clang) / 2 K Thu Tran 2022-09-28 4:30:24
#90030 #1450. FRIENDS - Thăm bạn Accepted 100 3983 ms 147560 K C++ 17 / 2 K NMD 2022-08-24 14:38:12


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: