Tên đăng nhập

minhduc

Họ và tên

NMD

Email

phuonghoa.tks@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-30 13:55:15

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500