#1497. BR - Xanh và đỏ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bài tập thầy Đỗ Đức Đông ôn năm 2019-2020

Anh em Bi và Ri cùng nhau chơi trò chơi như sau: Xếp ngẫu nhiên các viên bi màu xanh (B) là các viên bi của Bi và các viên bi màu đỏ (R) là các viên bi của Ri vào các hàng. Sau đó, hai anh em thay nhau thực hiện các lượt đi, Bi sẽ là người đi trước. Mỗi lượt đi, người chơi sẽ chọn viên bi của mình rồi loại bỏ viên bi đó cùng tất cả các viên bi nằm bên phải cùng hàng, ai không thực hiện được lượt đi sẽ là người thua cuộc.

Yêu cầu: Cho trạng thái các viên bi, hãy cho biết ai sẽ là người chiến thắng nếu cả hai đều biết cách chơi tối ưu (Bi đi trước).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên n là số hàng bi;
  • Tiếp theo là n dòng, mỗi dòng chứa một xâu chỉ gồm hai loại kí tự B hoặc R.

Kết quả;

  • Ghi B nếu Bi thắng, ngược lại ghi R.

Ví dụ:

Dữ liệu:

2 
BRB
RB

Kết quả:

B

Giới hạn:

  • Subtask \#1: n ≤ 5 và độ dài mỗi xâu không vượt quá 10 ;
  • Subtask \#2: n ≤ 100 và độ dài mỗi xâu không vượt quá 100 .