#2022. EXPLORATION

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 04

Bessie đang dạo chơi trên một con đường với những thắng cảnh hấp dẫn. Con đường có thể được coi như một trục tọa độ, với vị trí trại của Bessie nằm tại x = 0 , và các thắng cảnh nằm tại vị trí x_1, x_2, …, x_n\ (0 < N ≤ 50000, -10^5 ≤ x_i ≤ 10^5) . Bessie muốn thăm quan càng nhiều thắng cảnh càng tốt, nhưng cô chỉ có tối đa T phút (0 < T ≤ 10^9) , sau đó đêm sẽ đến và cô không thể nhìn thấy gì cả.

Thêm vào đó, thứ tự thăm quan các thắng cảnh cũng bị ràng buộc. Theo đó, cô sẽ thăm quan các thắng cảnh lần lượt theo khoảng cách của nó đến trại của Bessie (tất cả các khoảng cách này là đôi một phân biệt). Thời gian để Bessie di chuyển 1 đơn vị trên trục tọa độ là 1 phút, thời gian thăm quan 1 thắng cảnh là không đáng kể.

Tính số lượng thắng cảnh tối đa mà Bessie có thể thăm quan.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên T N ;
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ k chứa số nguyên x_k .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên là số thắng cảnh mà Bessie có thể thăm quan.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
25 5
10
-3
8
-7
1
Dữ liệu ra:
4