#2030. CHEAT - Gian lận

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 05

Bob cảm thấy rất khó để thắng xổ số nếu không gian lận. Tại đất nước của Bob, mỗi vé số có đúng n chữ số:

  • Nếu một vé số chỉ chứa toàn số 0 , vé số này được tính là trúng giải;
  • Ngoài ra, nếu gọi X là số lập được khi viết các chữ số trên vé số từ trái qua phải, vé số trúng giải nếu X có số ước số là số lẻ.

Bob chỉ có đủ tiền mua một vé số, và do đó cậu quyết định gian lận. Khi nhận được vé số, cậu sẽ sửa một vài chữ số (hoặc giữ nguyên) sao cho vé đấy trúng thưởng. Ngoài ra, để tránh bị phát hiện, cậu chọn phương án phải sửa ít chữ số nhất. Xác định số chữ số tối thiểu cần sửa trên tờ vé số của Bob.

Dữ liệu vào:

  • Một xâu kí tự độ dài không quá 10 chỉ gồm các chữ số.

Dữ liệu ra:

  • In ra số kí tự tối thiểu cần sửa để vé số trúng thưởng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
Dữ liệu ra:
0
Dữ liệu vào:
1234
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
9000000000
Dữ liệu ra:
1
Dữ liệu vào:
4294967296
Dữ liệu ra:
0
Dữ liệu vào:
7654321
Dữ liệu ra:
3