#2031. DEJAVU

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 05

Tam giác đặc biệt là một tam giác vuông có hai cạnh song song với các trục tọa độ.

Cho N điểm trên mặt phẳng tọa độ. Đếm số các tam giác đặc biệt có các đỉnh là 3 trong số N điểm đã cho.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N\ (N ≤ 10^5) ;
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên x, y là tọa độ của một điểm (0 ≤ x, y ≤ 10^6) . Không có hai điểm nào trùng nhau.

Dữ liệu ra:

  • In ra số tam giác đặc biệt.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
1 2
2 1
2 2
2 3
3 2
Dữ liệu ra:
4
Dữ liệu vào:
6
10 10
20 10
10 20
20 20
30 20
30 30
Dữ liệu ra:
8