#2047. TIMER - Đồng hồ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 06

An đang bị phạt và cô giáo đang để một chiếc đồng hồ đếm giây ở cạnh An để tính thời gian phạt. Hiện giờ đồng hồ đang đếm x giây. Sau một giây nữa, số chỉ sẽ tăng lên x + 1 . Tuy nhiên, An biết loại đồng hồ đếm giây này có một lỗ hổng cho phép An làm số chỉ thay đổi ngay lập tức từ x thành x′ ở đó x′ là số bé nhất không nhỏ hơn x mà chia hết cho y . Thời gian thực hiện thao tác làm thay đổi chỉ số này coi như bằng 0 . An sẽ lợi dụng lỗ hổng này để thời gian trôi qua nhanh hơn. Để tránh bị cô giáo phát hiện, An sẽ hack vào lỗ hổng không quá k lần. Vậy sau t giây nữa, số chỉ lớn nhất của đồng hồ là bao nhiêu?

Ví dụ, x = 9, y = 10, k = 10 t = 2 . An có thể ngay lập tức hack để tăng số chỉ lên 10 . Sau 1 giây, đồng hồ chỉ 11 giây, An hack ngay lập tức để đồng hồ chỉ 20 giây. Sau 1 giây nữa, đồng hồ chỉ 21 giây, An hack lần thứ ba để đồng hồ chỉ 30 giây. Vậy sau t = 2 giây, đồng hồ chỉ 30 giây. Đây là số chỉ lớn nhất có thể đạt được.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên T\ (1 ≤T ≤10000) là số lượng test. Sau đó là T test;
  • Mỗi test gồm một dòng duy nhất chứa bốn số nguyên x, y, k t\ (1 ≤x, y, k, t ≤10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi test ghi ra một số nguyên duy nhất là số chỉ lớn nhất trên đồng hồ sau t giây trên một dòng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
2 6 1 3
9 10 10 2
Dữ liệu ra:
9
30