Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#39804 #2060. CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN Accepted 100 127 ms 456 K C++ 17 / 3 K Durex+_+ 2021-06-25 17:44:49
#93331 #2060. CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN Accepted 100 121 ms 368 K C++ / 177 B thành moi 2022-10-08 9:13:36
#137701 #2060. CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN Accepted 100 98 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 348 B Kiệt Lặc 2023-05-11 14:08:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: