Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#39804 #2060. CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN Accepted 100 127 ms 456 K C++ 17 / 3 K Durex+_+ 2021-06-25 17:44:49
#93331 #2060. CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN Accepted 100 121 ms 368 K C++ / 177 B thành moi 2022-10-08 9:13:36
#152451 #2060. CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN Accepted 100 1494 ms 21216 K Python 3 / 55 B Lê Quang Tâm 2024-05-27 10:11:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: