Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67529 #2330. PURPLE Accepted 100 3949 ms 14408 K C++ 17 / 2 K S0me0ne 2022-01-02 14:46:32
#9998 #2330. PURPLE Accepted 100 3951 ms 11372 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-17 7:37:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: