Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#10875 #2331. SEGMENT Accepted 100 3186 ms 7668 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-22 11:31:08
#67936 #2331. SEGMENT Accepted 100 4181 ms 17840 K C++ 17 / 2 K S0me0ne 2022-01-05 1:12:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: