Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#69754 #2335. GOODARR Accepted 100 18122 ms 27908 K C++ 14 / 4 K Nguyễn Anh Dũng 2022-01-18 16:59:56
#68588 #2335. GOODARR Accepted 100 26870 ms 59104 K C++ 17 / 3 K S0me0ne 2022-01-09 16:06:32
#11474 #2335. GOODARR Accepted 100 27868 ms 116060 K C++ 14 / 3 K zero 2020-10-25 1:48:52
#11411 #2335. GOODARR Accepted 100 28130 ms 116036 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-24 8:02:02
#11409 #2335. GOODARR Accepted 100 28334 ms 116060 K C++ 17 / 3 K Trùm CUỐI 2020-10-24 7:57:50
#11000 #2335. GOODARR Accepted 100 28666 ms 116076 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-23 10:50:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: