#31. HY024 - Xe Buýt

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cứ sau K phút lại có một ô tô của một công ty xe buýt qua bến đỗ. Biết rằng thời gian đến bến này của N hành khách. Nếu hành khách đến bến trước hoặc đúng thời điểm ô tô đến thì họ có thể lên xe ngay. Ô tô không bao giờ đợi. Hãy viết chương trình xác định xem ô tô đầu tiên của công ty cần đến bến này vào thời điểm nào để:

a) Tổng thời gian chờ đợi của tất cả các hành khách là nhỏ nhất;

b) Thời gian đợi xe lâu nhất của một hành khách là nhỏ nhất.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi N, K\ (K≤500, N≤10^5) ;
  • Dòng tiếp theo là N số t_1, t_2, \ldots, t_N\ (0\le t_i\le 10^9) là thời điểm của N khách tới bến.

Kết quả:

  • Gồm hai dòng, ghi đáp án của câu a) và câu b).

Ví dụ:

Dữ liệu:

5 100
0 210 99 551 99

Kết quả:

91
52