Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#38237 #410. MATRIXMUL - Nhân ma trận Accepted 100 128 ms 2368 K C++ 17 / 570 B Phạm Đức Anh 2021-06-03 9:04:36
#78218 #410. MATRIXMUL - Nhân ma trận Accepted 100 131 ms 2280 K C++ 17 (Clang) / 2 K Phan Ngọc Thức 2022-03-20 15:02:37
#64623 #410. MATRIXMUL - Nhân ma trận Accepted 100 133 ms 2360 K C++ 17 / 4 K huỳnh anh tuấn 2021-12-17 7:23:37
#59214 #410. MATRIXMUL - Nhân ma trận Accepted 100 135 ms 2356 K C++ 14 / 871 B noze 2021-11-23 16:08:09
#78992 #410. MATRIXMUL - Nhân ma trận Accepted 100 137 ms 4220 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-26 15:16:23
#53082 #410. MATRIXMUL - Nhân ma trận Accepted 100 139 ms 2300 K C++ 11 / 586 B hihihi1 2021-10-24 12:09:15
#129053 #410. MATRIXMUL - Nhân ma trận Accepted 100 140 ms 8356 K C++ / 789 B KoMaSan 2024-01-29 15:45:46
#11304 #410. MATRIXMUL - Nhân ma trận Accepted 100 141 ms 2304 K C++ 14 / 648 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-24 3:39:11
#11188 #410. MATRIXMUL - Nhân ma trận Accepted 100 144 ms 2304 K C++ 17 / 837 B Phạm Thế Phong 2020-10-24 3:08:50
#37523 #410. MATRIXMUL - Nhân ma trận Accepted 100 149 ms 8216 K C++ 17 / 807 B vuvanhung 2021-05-24 17:26:39
#44244 #410. MATRIXMUL - Nhân ma trận Accepted 100 184 ms 8316 K C++ 17 (Clang) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 15:42:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: