Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57635 #623. LCMSEQ Accepted 100 110 ms 604 K C++ 11 / 900 B hihihi1 2021-11-15 12:25:33
#105845 #623. LCMSEQ Accepted 100 113 ms 448 K C++ 17 / 3 K dsadsasda 2022-11-28 15:42:16
#44269 #623. LCMSEQ Accepted 100 133 ms 452 K C++ 11 (NOI) / 7 K Durex+_+ 2021-08-16 16:32:03
#105862 #623. LCMSEQ Accepted 100 150 ms 500 K C++ 17 / 1 K i am invincible 2022-11-28 17:08:01
#146402 #623. LCMSEQ Accepted 100 152 ms 840 K C++ 17 (Clang) / 3 K aaaa 2024-04-18 17:40:55
#124448 #623. LCMSEQ Accepted 100 153 ms 488 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-14 14:07:09
#5543 #623. LCMSEQ Accepted 100 163 ms 516 K C++ 14 / 945 B Trùm CUỐI 2020-04-08 16:51:20
#146635 #623. LCMSEQ Accepted 100 172 ms 388 K C++ 17 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2024-04-21 5:52:45
#40929 #623. LCMSEQ Accepted 100 177 ms 1620 K C++ 17 / 1 K anhduc 2021-07-02 11:04:56
#72218 #623. LCMSEQ Accepted 100 187 ms 612 K C++ 17 / 902 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:32:32
#125196 #623. LCMSEQ Accepted 100 192 ms 1384 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hồng Quang 2024-01-17 2:57:03
#106497 #623. LCMSEQ Accepted 100 775 ms 1624 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-11-30 7:55:59
#5666 #623. LCMSEQ Accepted 100 8164 ms 480 K C++ 11 / 762 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-13 7:46:44
#5660 #623. LCMSEQ Accepted 100 8239 ms 480 K C++ 17 / 788 B Phạm Thế Phong 2020-04-13 7:22:50
#5662 #623. LCMSEQ Accepted 100 8581 ms 472 K C++ 14 / 617 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-13 7:23:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: