Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#139266 #870. PASSWORD - Mật khẩu Accepted 100 100 ms 28432 K C++ 17 (Clang) / 2 K Bùi Quốc Huy 2023-05-23 9:48:43
#131641 #870. PASSWORD - Mật khẩu Accepted 100 125 ms 28412 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Doãn Duy Hưng 2023-04-07 6:31:35
#131388 #870. PASSWORD - Mật khẩu Accepted 100 179 ms 28432 K C++ 17 / 3 K ntd1005 2023-04-07 3:02:23
#87428 #870. PASSWORD - Mật khẩu Accepted 100 452 ms 90196 K C++ 17 / 4 K Trần Hữu Bách 2022-07-13 1:51:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: