Tên đăng nhập

zhongli2k6

Họ và tên

Trần Hữu Bách

Email

zhongli01092006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-25 16:15:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500