Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 57 64.91%