# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4251 Không có thông tin 2 1500
4252 Y4kuz4 3 1500
4253 lkajsf 1500
4254 Pham Doan Tung 3 1500
4255 Yato 10 1500
4256 YBBT 3 1500
4257 Phạm Trọng Chinh 1 1500
4258 Trần Hùng Đức 0 1500
4259 yennhi 1500
4260 Trần Thị Yến Nhi 1 1500
4261 Cao Yến Nhi 1500
4262 the gamer 1 1500
4263 YOASOBI 76 1502
4264 le chi lien 0 1500
4265 yorch f 1 1500
4266 Nguyen Duc Anh 21 1500
4267 Ngọc Vũ 1500
4268 yuhcoon 3 1500
4269 Trần Sang 1500
4270 Nguyễn Đăng Hiển 1500
4271 Yuu! 0 1500
4272 Lương Minh Hiếu 24 1500
4273 dsfsadfcXZcaefas 0 1500
4274 ABC 4 1500
4275 zedttxj 1 1500
4276 Super Idol yêu em 105 °C 19 1500
4277 Phạm Đình Chiến 1 1500
4278 zero 14 1500
4279 Phạm Khải 6 1500
4280 Triệu Lộ Tư 2 1500
4281 Tran Huu Bach 2 1500
4282 Trần Hữu Bách 21 1500
4283 Pham 2 1500
4284 ngo dinh nhat vinh 1 1500
4285 Đặng Xuân Minh Hiếu 1500
4286 hhhhh 3 1500
4287 qhwhehshdh 0 1500
4288 ๖ۣۜƶµƙąッ 8 1500
4289 Sái Công Minh 20 1500
4290 Nguyễn Zuy Hiếu 1 1500
4291 aideyyy 11 1500
4292 zxcvbnm 1 1500
4293 Lê Trung Lực 0 1500
4294 dskl 2 1500
4295 Nguyễn Mạnh Hùng 0 1500