Tên đăng nhập

ngqminhcl2735

Họ và tên

Nguyen Quoc Minh

Email

minhk17adtd@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-04 10:17:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500