Tên đăng nhập

nguyentruonggiang2004

Họ và tên

Nguyễn Trường Giang

Email

giangbe0la@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-28 1:56:49

Bài tập đã đạt

1 4

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500