Tên đăng nhập

VPT_Nier

Họ và tên

Vũ Quý Phong

Email

vuquyphong@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-28 2:28:20

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500