Tên đăng nhập

kudo2005

Họ và tên

Kudo Shinichi

Email

lekiensky61@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-06 13:07:10

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500