Tên đăng nhập

mngoc1108

Họ và tên

lalalala

Email

vminkookminhngoc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-27 14:45:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500