Tên đăng nhập

minhminhit06

Họ và tên

minhminhit06

Email

nhatminhnt06@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-29 13:38:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500