Tên đăng nhập

gnohp21

Họ và tên

Ngô Trọng Phong

Email

phonghazard22@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-02 8:18:02

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500