Tên đăng nhập

huynthanh0303

Họ và tên

Huỳnh Thành

Chữ ký cá nhân

Huỳnh Thành

Đăng ký lúc

2021-09-03 3:18:31

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500