Tên đăng nhập

TNam

Họ và tên

Trịnh Thành Nam

Email

namwizard67@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-07 13:53:05

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500