Tên đăng nhập

KOM

Họ và tên

Mr No Name

Email

glaxyhacker195@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-09 5:42:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500