Tên đăng nhập

minh47857

Họ và tên

MAGIC

Email

minh47857@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-11 4:19:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500