Tên đăng nhập

LeThanhGodz

Họ và tên

Lê Đức Thành

Email

ducthanh20042007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-17 8:46:23

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500