Tên đăng nhập

khangpt2k6

Họ và tên

Phan Tuấn Khang

Email

2006tuankhang@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-05 7:14:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500