Tên đăng nhập

phongnq424

Họ và tên

Nguyễn Quý Phong

Email

ngcthanh1567@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-22 6:51:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500