Tên đăng nhập

haphuhao

Họ và tên

Hà Phú Hào

Email

haphuhao2006@icloud.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-08 9:11:23

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500