Tên đăng nhập

khanh_np

Họ và tên

Phạm Nam Khánh

Email

coolguyphamnamkhanh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-04 8:42:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500